Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Y Cwmni

Mae enwi’r cwmni wedi deillio o’r enw Groegaidd am blanhigion, sef Phyto-, a’r ôl-ddodiad Lladin -ation, sy’n golygu gweithred neu broses, a dyna, yn syml, ydy’r hyn ydym ni yn ei wneud! 
 

Mae enwi’r cwmni wedi deillio o’r enw Groegaidd am blanhigion, sef Phyto-, a’r ôl-ddodiad Lladin -ation, sy’n golygu gweithred neu broses, a dyna, yn syml, ydy’r hyn ydym ni yn ei wneud!  Mae’r enw yn atgyfnerthu ymrwymiad y cwmni i gyfuno'r defnydd o ddeunyddiau planhigion naturiol gyda dull arloesol o weithredu tra’n defnyddio'r prosesau a’r technegau diweddaraf.

Ffurfiwyd y cwmni gan grŵp o fuddsoddwyr gyda phrofiad eang yn y diwydiant fferyllol a sylwodd fod galw am ddull ansawdd uchel, modern o gynhyrchu echdyniadau planhigion.

Symudodd y cwmni i’w hadeilad cynhyrchu newydd yng Nghaernarfon ym mis Hydref 2006.  Gyda golygfeydd dros Fôr yr Iwerddon, Penrhyn Llŷn, a draw am fynyddoedd Eryri, mae’r adeilad wedi ei leoli mewn lle perffaith ar gyfer denu gweithwyr o’r safon uchaf sydd yn chwilio am ansawdd bywyd gwell, ond mae hefyd yn agos at yr A55 a rheilffordd Glannau Gogledd Cymru.  Mae’r dechnoleg melino ddiweddaraf i’w gweld yn ogystal â labordy cynhwysfawr, sy’n defnyddio HPLC a thechnegau eraill er mwyn sicrhau fod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu cyrraedd a’u cynnal.

Mae’r cwmni yn ymrwymedig i gynhyrchu cynnyrch o safon, oll o fewn y safonau perthnasol, ac i roi'r gweithwyr, y systemau a’r ethos gorau ar waith i sicrhau fod pob cwsmer yn derbyn y gwasanaeth gorau posibl.  Yn ogystal, mae’r cwmni wedi mabwysiadu Polisi Amgylcheddol cyfoes i leihau'r defnydd o ynni, lleihau gwastraff a chynyddu faint sy’n cael ei ail-gylchu gan gael gwared â sgil-gynnyrch mewn modd cyfrifol, ac i leihau'r effaith gaiff y gweithdrefnau ar yr amgylchedd.

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Rydym o hyd yn barod i drafod datblygu cynnyrch newydd gyda chwsmeriaid newydd. Ewch draw i’n tudalen cyswllt am fwy o fanylion.  

 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208