Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Phytovation

Mae enwi’r cwmni wedi deillio o’r enw Groegaidd am blanhigion, sef Phyto-, a’r ôl-ddodiad Lladin -ation, sy’n golygu gweithred neu broses, a dyna, yn syml, ydy’r hyn ydym ni yn ei wneud! 
 

Mae Phytovation yn gwmni ifanc, wedi eu lleoli yng ngogledd Cymru, sy’n cynhyrchu deunydd wedi ei echdynnu o blanhigion o ansawdd uchel a ddefnyddir mewn diwydiannau fferyllol.

Gan ddefnyddio'r peiriannau a’r deunydd diweddaraf, y cyfarpar labordy a’r offer dadansoddi mwyaf modern, a gweithwyr cymwys a thriw o’r ardal leol, ein nod yw darparu cynnyrch o’r ansawdd uchaf yn ogystal â gwasanaeth cwsmeriaid gwych.

Mae mwy o wybodaeth am y cwmni, y cynnyrch a’r bobl ar y wefan hon, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â sut y gallwn ni weithio gyda chi er mwyn cael y budd gorau wrth gynhyrchu a defnyddio echdyniadau planhigion o’r ansawdd uchaf.  Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gofynion.  Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

**** NEWYDDION PWYSIG ***

MAE PHYTOVATION WEDI ENNILL ‘GWOBR BUSNES BACH Y FLWYDDYN’ YNG NGWOBRAU BUSNES GWYNEDD 2009

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Ein Gweledigaeth

Yn y tymor byr, i fod yn brif gyflenwyr echdyniadau botanegol traddodiadol yn y DU, ond yn y tymor hwy i fod yn brif gyflenwr echdyniadau planhigion sydd o werth ychwanegol i’r diwydiannau fferyllol a chyngrheiriol.
 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208