Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Ffeithiau am y Cynnyrch

Rydym yn ymrwymedig i gynhyrchu'r cynnyrch o’r ansawdd uchaf trwy ddefnyddio'r deunyddiau crai gorau, defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a chyflogi gweithwyr o’r safon uchaf.

 

Ar hyn o bryd ein brif gynnyrch yw powdwr Senna naturiol wedi’i safoni i’w ddefnyddio wrth wneud moddion i’ch gweithio (laxatives) o’r safon uchaf.  Gan gyd-weithio’n agos gyda chwmni fferyllol rhyngwladol, yr arweinydd ar draws y byd mewn cynnyrch o’r fath, mae ein peiriannau wedi eu datblygu er mwyn cael yr allbwn mwyaf posibl, o’r ansawdd gorau, tra’n parhau i gadw hyblygrwydd er mwyn bodloni rhinweddau newidiol cynnyrch naturiol.  Mae’r codennau Senna amrwd, sy’n dod o’r cnydau gorau yn y byd, yn cael eu hidlo, eu malu a’u cymysgu yn ofalus o fewn gofynion llym.  Mae’r labordy yn gwneud dadansoddiad cynhwysfawr o’r deunydd, yn ystod ac ar ôl y broses gynhyrchu er mwyn sicrhau fod y cynnyrch gorffenedig yn gyson yn cyrraedd y safon uchel mae’r cwsmer yn ei ddisgwyl.

Rydym yn y broses o gael mwy o offer melino er mwyn caniatáu i arbrofion cyn-gynhyrchu gael eu cynnal ar ystod bellach o ddeunyddiau naturiol i asesu'r gofynion cyn dechrau eu cynhyrchu, gan weithio’n agos gyda’n cwsmeriaid er mwyn sicrhau yr ateb gorau i’w gofynion.

Mae ein prif gynhyrchion eraill yn cynnwys ystod o echdyniadau hylifol naturiol o blanhigion ac olewau, wedi eu pecynnau yn barod i’w defnyddio gan fferyllfeydd ac ysbytai.

Mae’r holl gynnyrch yn cael ei gynhyrchu o fewn y safonnau perthnasol, megis BP a Ph Eur ac mae’r broses gynhyrchu yn dilyn safonau GMP.

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Rydym o hyd yn barod i drafod datblygu cynnyrch newydd gyda chwsmeriaid newydd. Ewch draw i’n tudalen cyswllt am fwy o fanylion.  

 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208