Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Marchnadoedd

Yn yr unfed ganrif ar hugain nid oes unrhyw rwystrau i fasnachu yn rhyngwladol, mae partneriaid a chwsmeriaid posibl ym mhob cornel o’r byd, a’n bwriad ni yw ymchwilio i’r marchnadoedd newydd posibl ledled y byd.

 

Mae’r cwmni yn gobeithio codi eu cyfran yn y farchnad o fewn eu hardaloedd busnes presennol yn y Deyrnas Unedig a’r Dwyrain Canol.  Mae’r Dwyrain Canol yn arbennig gyda photensial gwych ar gyfer ehangu'r cyflenwad o echdyniadau planhigion o ansawdd uchel.  Mae’r Gymuned Ewropeaidd eang sydd gennym heddiw hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i hyrwyddo ein hystod o gynnyrch, ac rydym hefyd wedi cael ein troed i mewn i farchnad De Affrica gyda’r gobaith o gynyddu gwerthiant yn y rhanbarth.

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Rydym o hyd yn barod i drafod datblygu cynnyrch newydd gyda chwsmeriaid newydd. Ewch draw i’n tudalen cyswllt am fwy o fanylion.  

 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208