Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Newyddion

Y diweddaraf o fyd Phytovation

 

Dydd Gwener 22ain Mai 2009

Llwyddodd Phytovation i ennill ‘Gwobr Busnes Bach y Flwyddyn’ yn y seremoni wobrwy uchel ei pharch Gwobrau Busnes Gwynedd 2009.  A hwythau wedi cyrraedd y rhestr fer o blith nifer helaeth o ymgeiswyr, derbyniodd Phytovation y wobr yn erbyn cystadleuaeth gref iawn gan fusnesau lleol eraill yn y Cinio Gala a gynhaliwyd neithiwr yng Ngwesty’r Celt, Caernarfon.  Meddai’r Prif Weithredwr Andrew Beggin,  “Roedd yn fraint gennym dderbyn gwobr Busnes Bach y Flwyddyn Gwynedd.  Mae’r gydnabyddiaeth hon wedi dod o ganlyniad i waith tîm gwych ac mi hoffwn longyfarch a diolch i’r holl staff am lwyddo i ennill y wobr hon.”     

 

Dydd Iau, 6ed Medi 2007

Mae Phytovation wedi derbyn statws cyflenwr Dosbarth A gan un o’i brif gwsmeriaid.   Golyga hyn nad yw’r cwsmer yn gwneud unrhyw arbrofion pellach ar y deunydd a ddarperir gan Phytovation, ond yn defnyddio'r data profi ddarperir gan y cwmni.  Caiff hyn ei ystyried yn dipyn o gamp i gwmni mor ifanc.

Dydd Mercher, 21ain Chwefror 2006

Agorwyd yr adeilad newydd gan Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau pan gyfarfu â chyfarwyddwyr y cwmni a’r staff.

Gyda saith o bobl yn cael eu cyflogi a chynlluniau i ehangu, mae Phytovation Cyf yn cynhyrchu echdyniadau planhigion o ansawdd uchel i’w defnyddio yn y diwydiannau fferyllol a chysylltiedig gan ddefnyddio'r offer diweddaraf a gweithlu medrus i gynhyrchu cynnyrch o’r safon uchaf.

Dywedodd Mr Davies:
“Mae ein sector bio-wyddoniaeth yn sicr yn un o’r rhai gorau yn y byd o ran ymchwil a datblygu, a chynhyrchu.  Mae gennym ystod eang o gwmnïau tebyg sydd ar flaen y gad ledled Cymru a Phytovation Cyf yw’r un diweddaraf mewn rhestr hir sydd wedi penderfynu sefydlu yma.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn falch o fod wedi gallu cynnig cefnogaeth i’r cwmni trwy grant RSA a chefnogaeth fusnes.  Trwy gynnig amgylchedd fusnes o’r radd flaenaf - o ganlyniad i leoliad strategol, gweithlu medrus, adeilad o ansawdd uchel ac opsiynau cyfathrebu gwych - mae cwmnïau fel Phytovation Cyf yn cadarnhau cryfderau Cymru trwy roi buddsoddiad o’r fath yn ein heconomi.”
Roedd y fenter hon yn bosibl o ganlyniad i bartneriaeth a chydweithrediad gyda Reckitt Benckiser, sef prif gyflenwyr rhyngwladol moddion i’ch gweithio (laxatives). 

Yn ôl Andy Beggin, Rheolwr Gyfarwyddwr Phytovation Cyf:

“Roedd eu profiad helaeth hwy yn y broses o felino Senna yn fân yn hanfodol wrth ddatblygu'r dechnoleg newydd hon.
Ein gobaith yw datblygu'r dechnoleg hon ar gyfer sylweddau eraill, gan wneud Caernarfon yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer y melino fferyllol technolegol hwn.  Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb gymorth a chefnogaeth ymarferol Llywodraeth Cynulliad Cymru a chyrff lleol eraill megis Prifysgol Cymru, Bangor sydd wedi galluogi’r prosiect hwn i ddwyn ffrwyth ar amser ac o fewn y gyllideb.”

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Dydd Gwener 22ain Mai 2009 - Llwyddodd Phytovation i ennill ‘Gwobr Busnes Bach y Flwyddyn’ yn y seremoni wobrwy uchel ei pharch Gwobrau Busnes Gwynedd 2009... Cliciwch yma

Dydd Iau, 6ed Medi 2007 - Mae Phytovation wedi derbyn statws cyflenwr Dosbarth A gan un o’i brif gwsmeriaid... Cliciwch yma

Dydd Mercher, 21ain Chwefror 2006 - Agorwyd yr adeilad newydd gan Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau pan gyfarfu â chyfarwyddwyr y cwmni a’r staff. ... Cliciwch yma

 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208