Cymraeg   |   Cymraeg       English   |   English                

Ein Polisi Preifatrwydd

 

 

Ein polisi preifatrwydd

Pan fyddwch yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol i Phytovation Cyf (er enghraifft eich e-bost wrth wneud ymholiad) mae rheidrwydd cyfreithiol arnom o ran y modd y dylem ymdrin â’r wybodaeth.

Ni yw unig berchennog unrhyw wybodaeth y byddwn yn derbyn amdanoch o’r safle hwn ac nid ydym yn gwerthu, rhannu, na rhentu eich gwybodaeth i unrhyw un arall.

Yr unig ffordd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yw i ateb i’ch ymholiad neu i gysylltu â chi yn y dyfodol.  Gallwch wneud cais i’ch enw gael ei dynnu oddi ar y rhestr ar unrhyw adeg.

Byddwn wastad yn trin y wybodaeth sydd gennym amdanoch mewn ffordd deg, ac yn cydymffurfio’n llwyr gyda Deddf Gwarchod Data 1988

Cysylltu | Polisi Preifatrwydd

© Hawlfraint Phytovation 2007. Cedwir pob hawl

 

Ymwadiad

Bwriad y deunydd ar y wefan hon yw darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig.  Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau fod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, nid yw’n cynnwys cyngor cyfreithiol na phroffesiynol arall.

Nid yw Phytovation yn gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau allanol a gyfeirir atynt.

 
Ffôn +44 (0) 1286 671666
Ffacs  +44 (0) 1286 671777
Phytovation Cyf.
Rhif Cofrestru Cwmni. 5303208